• Reklamacje

REKLAMACJE

Jeśli w otrzymanym produkcie ujawni się wada, Konsument ma prawo do reklamacji.

Do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.  podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta i Konsumenta Przedsiębiorcy z tytułu niezgodności produktu z umową, określa Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt ze Sklepem za pomocą jednej z następujących metod: wysyłając e-mail na adres hello@funkyz.pl, telefonicznie pod numerem+48 604 635 377.

Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenia klientów w ciągu 14 dni. W przypadku towaru niezgodnego z umową, prosimy o jego odesłanie na adres:BLENDERS MEDIA, ul. Brzeska 24/624, 03-741 Warszawa.

  • Warunkowy dostęp do sklepu

Czy masz ukończone 18 lat?